Matsusaka Tsuda Denki Co., Ltd.

実績・活動


生産管理オペレーション
生産管理プランニング
機械設計技術者
品質管理検定
簿記検定平成30年11月   生産管理プランニングスペシャリスト    1名合格
平成30年  3月   生産管理オペレーションスペシャリスト 1名合格
平成29年11月   生産管理オペレーションスペシャリスト 1名合格
平成29年  4月   品質管理検定                            2名合格
平成29年  3月   生産管理オペレーションスペシャリスト 1名合格
                       生産管理プランニングスペシャリスト   1名合格