Matsusaka Tsuda Denki Co., Ltd.

実績・活動


生産管理オペレーション
生産管理プランニング
機械設計技術者
品質管理検定
簿記検定
第一種衛生管理者資格
機械保全士資格
第二種電気工事士

令和  2年  2月   第二種電気工事士                           1名合格
令和 1年 11月   生産管理プランニングスペシャリスト         1名合格
令和 1年  8月   機械保全士資格                               1名合格
令和 1年  7月   第一種衛生管理者資格                     1名合格
平成31年  3月   生産管理プランニングスペシャリスト          1名合格
平成30年11月   簿記検定                                         1名合格
平成30年11月   生産管理プランニングスペシャリスト           1名合格
平成30年  3月   生産管理オペレーションスペシャリスト        1名合格
平成29年11月   生産管理オペレーションスペシャリスト        1名合格
平成29年  4月   品質管理検定                                  2名合格
平成29年  3月   生産管理オペレーションスペシャリスト        1名合格
                      生産管理プランニングスペシャリスト           1名合格